Et viktig gjennombrudd for JOYMO – Nye funksjoner på plass høst 2019!

Både klubber og særforbund har etterspurt et enda bedre og mer brukervennlig system med flere tjenester av høyere kvalitet, og det har vært et tid- og ressurskrevende utviklingsarbeid for JOYMO. JOYMO har jobbet kontinuerlig med å utvikle, teste og kvalitetssikre systemet, både på soft- og hardwaresiden. Det er og har vært et krevende arbeid for å få flere «brikker på plass». Vårt team med utviklere og programmere i inn- og utland har gradvis begynt å implementere nye tekniske funksjoner for hele systemet.

“Vi i JOYMO ønsker å takke for innsatsen i test- og piloteringsfasen høsten 2018 og vår 2019 vedrørende livestreaming. Det er mange klubber over hele Norge som har bidratt i denne prosessen for å kunne få til denne nødvendige kvalitetshevingen. Denne innsatsen har vært helt avgjørende for at vi skal kunne lykkes fremover og sammen, både i utviklingen av norsk idrett og JOYMO,”
Sier Mike Emery, CEO i JOYMO.

For JOYMO har det vært en spennende prosess, og vi ser frem til å kunne dele et system med enda flere nye funksjoner i løpet av høsten 2019. Under kan dere lese mer om hvilke funksjoner og muligheter som vil være tilgjengelige:

Automatisk Tracking (AT)

AT betyr at vårt ubemannede kamera automatisk følger ballen under hele kampen. Kameraet vil automatisk zoome inn og ut underveis i kampen.

Digitalt Sesongkort

Klubben kan selge digitale sesongkort og tjene penger på salget. Ved å kjøpe et digitalt sesongkort gir du derfor et økonomisk bidrag og støtter klubben din fremover. Kortet gir deg tilgang til klubbens/lagets hjemmekamper via livestream, se kampene direkte på mobil, pc o.l.

Ønsker du mer informasjon om digitalt sesongkort? Ta kontakt her.

Inntekt

Husk at ditt lag kan tjene penger ved å livestreame lagets kamper. Inntektene ved livestreaming kan for eksempel benyttes til å redusere medlemskontingent og treningsavgift for barn og unge og/eller dekke utstyr for lagene.

JOYMO ønsker å takke alle sammen. Flere klubber og forbund har også fått synliggjort idretten sin og begynt å tjene penger ved å livestreame med vår tjeneste. Dette er meget gledelige resultater, og vi gleder oss til fortsettelsen, avslutter Mike.

Hilsen teamet i JOYMO.

Ønsker du mer informasjon om livestreaming med JOYMO?