Personvern.

Formål og bakgrunn for personvernforordningen (GDPR).

GDPR (General Data Protection Regulation) eller Personvernforordningen (no) er et ønske om å bedre enkeltpersoners mulighet for å kontrollere opplysninger registrert om dem selv.

Formålet med GDPR er å ivareta personvernet til alle EU-borgere, herunder EØS borgere. Forordningen trådte i kraft 20.juli 2018 i Norge.

Alle idrettslag har et selvstendig ansvar for å følge norsk lov og oppfølgingen av GDPR, jf NIFs hjemmesider. Noen frykter at når man benytter seg av et Joymo system, blir det mye ekstra jobb i henhold til personvernforordningen (GDPR). Denne jobben er nødvendig, uavhengig av om en benytter Joymo sitt system eller filmer selv. Alt som blir filmet og lagt ut i sosiale medier, på hjemmeside osv. må også være i tråd med lovverket.

Joymo har jobbet tett sammen med Norges Idrettsforbund, juridiske eksperter på området samt Datatilsynet for å sikre at prosessene rundt bruk av Joymo er GDPR kompatible.

Dette betyr at klubbene som tar i bruk Joymo har en erfaren aktør i bakhånd som kan være behjelpelig skulle det oppstå spørsmål rundt håndtering av personvernforordningen.

Vi i Joymo ønsker, sammen med idretten, å gjøre denne forordningen for personvern (GDPR) forståelig, sikkert, brukervennlig og i henhold til lovverket. Personvernforordningen er en forordning som skal styrke og harmonisere personvernet ved behandling av personopplysninger.

Joymo sin tjeneste og formål

Joymo har utviklet en løsning for online overføring av visuell film (streaming), analyse, redigering, lagring og deling av filmopptak «Tjenesten». Tjenesten er rettet mot bruk i idrettssammenheng. Tjenesten består av opptaksutstyr og en tilknyttet skyløsning tilgjengelig via en nedlastbar applikasjon eller webløsning. Tjenesten kan brukes av alle i idrettens organisasjonsledd (eks. særforbund, idrettslag m.fl.) tilsluttet NIF (Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité) eller næringsdrivende.

Joymo ønsker å tilby en tjeneste som forenkler- og skaper verdi for sine kunder og brukere.

Prosess rundt anskaffelse av Joymo sin tjeneste

Ofte er det idrettslagets trenere som har ønsket Joymos tjeneste i bruk for streaming og opptak av kamper, samt aktivt bruk av trenerverktøyet for spillerutvikling.

Det er idrettslagets styre som har vedtatt og godkjent bruk av tjenesten for idrettslagets medlemmer. Idrettslagets styre må sørge for alle nødvendige tillatelser før Tjenesten tas i bruk. Som et av mange hjelpemidler, har Joymo utarbeidet en søknadsmal til f.eks. kommune som idrettslag kan få ettersendt.

Joymo sikrer at idrettslaget får tilstrekkelig oppfølging, samt dokumentasjon og utdyping av prosesser, slik at personvern og informasjonssikkerhet blir best mulig ivaretatt.

Synlig informasjon og bruk av Joymo sin tjeneste

Fast installasjon

Hvert idrettslag plikter å informere og henge opp skilt/plakat i idrettsanlegget om Tjenesten. Skilting på stedet informerer om at kameraet er installert og at livestream/opptak kan forekomme. Skiltingen med kontaktinformasjon til idrettslaget skal være synlig og tilgjengelig ved ankomst for alle som benytter hallen.

Informasjon til motstander

Det er kun de idrettslaget har godkjent som kan planlegge streams. Ved opprettelse av en stream sendes det en e-post til motstanderlagets leder/trener om at kampen livestreames.

Både hjemme- og bortelaget har ansvaret for å sikre samtykke med respektive foreldre/foresatte og med spillere/utøvere før livestream og/eller opptak av kamp eller trening. Dette er et arbeid som idrettslaget må gjøre, uavhengig av om de anvender Joymo eller ikke.

Joymo oppfordrer også alle klubber som går til anskaffelse av et Joymo system om å legge ut synlig informasjon på hjemmesider/sosiale medier, samt sende utfyllende informasjon om systemet og samtykke til mulige motstanderlag ved anskaffelse. Joymo kan være behjelpelig med denne type informasjon.

Hvem har tilgang til tjenesten?

Det er kun de klubben har gitt tilgang til som kan benytte tjenesten. Den enkelte logger seg på med et unikt brukernavn og passord for å benytte tjenesten.

Som oftest er det daglig leder eller trener som har blitt utpekt av idrettslaget som administrator for medietjenesten. Kontakt administrator for spørsmål om tjenesten.

Når ser jeg at tjenesten er i bruk?

LiveCaster

Rødt lys: Det gjøres opptak eller livestreames

Grønt lys: Kamera er skrudd på, men det gjøres ikke opptak eller livestreames

LiveCaster Pro

Rødt lys: Det gjøres opptak eller livestreames

Hvitt lys: Kameraet er skrudd på, men det gjøres ikke opptak eller livestreames

Hvor ofte livestreames det?

Vi presiserer at systemet som er installert i idrettsanlegget ikke livestreamer eller tar opptak kontinuerlig. Det er kun når den som er utpekt av idrettslaget som administrator for medietjenesten aktivt logger seg på med et unikt brukernavn og passord at det er i bruk for laget.

Livestreaming og samtykke.

Databehandler og behandlingsansvarlig.

Joymo er databehandler og idrettslaget er behandlingsansvarlig. Les mer om begrepene databehandler og behandlingsansvarlig og hva det innebærer, jf Datatilsynet sine hjemmesider.

Joymo oppfordrer idrettslag til å innhente samtykke.

Joymo oppfordrer alle idrettslag å innhente samtykke (signerte erklæringer) og lage et arkiveringssystem for alle aktuelle lag/spillere. For et idrettslag som skal innhente samtykke for første gang. Joymo har gode eksempler på hvordan idrettslag praktiserer dette, med nødvendige maler for våre kunder. Dette må gjøres uavhengig av om man er Joymo kunde eller ikke.

Om samtykke under og over 15 år.

Det er frivillig om foreldre/foresatte ønsker å gi samtykke til at idrettslaget kan livestreame og/eller ta opptak av treninger og kamper for deres barn i alderen opp til 15 år.

Det er riktig at dersom du som forelder/foresatt ikke gir samtykke vil laget som ditt barn er en del av ikke bli livestreamet eller gjort opptak av. Hjemmelaget vil da ikke ta i bruk tjenesten når ditt lag spiller kamp eller trener. Spiller/utøver over 15 år kan selv avgi aktivt samtykke.

Idrettslaget (hjemmelaget) som benytter Joymos tjeneste er behandlingsansvarlig. Laget som skal filmes må ha innhentet samtykke for samtlige spillere. Motstanderlagets trener er ansvarlig for å informere om filming (hvis under 15 år foreldre/foresatte eller direkte til spillerne hvis over 15 år).  

Hva fanger kameraene opp?

Filmingen skjer med et ubemannet system som følger spillet. Det vises oversiktsbilder/taktiske bilder og ikke nærbilder som i en TV-produksjon.

Systemet er dessuten rettet slik at de ikke fanger opp situasjoner langt utenfor banen, men enkelte bane- og tribuneområder er bygget slik at kameraet kan få med seg hele/deler av tribunen.

Idrettslaget bestemmer pris for livestream og opptak.

Idrettslagets bestemmer prisene for enkeltkamper, opptak av kamper, sesongkort og andre produkter de selger.

Hvem får tilgang til å se innholdet?

Klubber og lag kan selv velge å gjøre innholdet på Joymo Arena tilgjengelig eksternt eller internt.

Ved å planlegge en livestream minimum syv dager før en kamp, vil det bidra til at egne fans og motstanderlaget er informert i god tid før kamp. 

Idrettslaget har kontroll.

Når det gjelder opptak er dette en funksjon som kun trener har adgang til å aktivere, og som kun treneren kan invitere andre til å se. Formålet med opptaksfunksjonen er spillerutvikling og vil være til idrettslaget og lagets interne bruk. Systemet logger hva som er tatt opptak av og hvem som har sett opptakene, slik at idrettslaget kan kontrollere at medietjenesten kun benyttes etter formålet. I tillegg vil opptak bli automatisk slettet etter 90 dager. Opptak kan slettes manuelt før dette på forespørsel.

Norm for behandling av personopplysninger i idretten, utarbeidet av Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske komité (NIF).

Joymo er i samsvar med de retningslinjene som er fastsatt for bruk av personopplysninger i idretten, i Norm for behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet i idretten som er utarbeidet av Norges Idrettsforbund i samarbeid med Datatilsynet. Datatilsynet er også direkte orientert om de personvernmessige vurderingene som ligger til grunn for Joymos tjeneste.

Eierskap av data.

Idrettslaget eier all data/opptak fra treninger, kamper og andre arrangement filmet med Joymos system, så fremt idrettslaget ikke har gjort individuelle avtaler rundt eierskap av data. Joymo har ikke rettigheter til dataene.

Diverse lenker – bakgrunn og formål med GDPR og Norges Idrettsforbunds relevante sider

Les mer om personvern i idretten, jf NIFs hjemmesider

Les mer om Personvern i idretten

Les mer

Ordliste – Norges idrettsforbunds temasider eks. «Samtykke», «Personopplysning», «Behandlingsansvarlig» m.fl.

Les mer